Peräseinäjoen metsästysseura - Metsästysseura Pohjanmaan lakeuksilla

Hirvikoiratuomarit Peräseinäjoella

Aarno Kiviniemi
Arto Toivonen
Eero Haapala
Erkki Koivisto
Esko Niinisalo
Hannu Ilomäki
Hans Britwin
Heikki-Jussi Saarimäki
Henrik Komulainen
Ismo Ilomäki
Jani Kallio
Jani Mäki-Maunus
Jouko Uusi-pohjola
Juha Koliini
Jukka Katila
Jyri Petäjämäki
Jyrki Vehkamäki
Kari Hietala
Keijo Heikkilä
Keijo Koliini
Kimmo Kants
Martti Myllykoski
Matti Riihioja
Matti Salmenoja
Matti-Pekka Pihlajamäki
Mauri Vähämäki
Miika Salmenoja
Paavo Laakso
Pekka Pakkala
Raimo Jykelä
Seppo Paloneva
Seppo Soini
Simo Soini
Sonja Sauhke
Teuvo Toivonen
Ville Toivonen